VOORWAARDEN
Home Kringloop Change2Art Routeplanner Archief Contact Textiel
Twiedehands-Twiedekans
Tel. 00 31 43 3255770
Bij 2.hands een 2e.kans verkopen we gebruikte goederen die nog in goede staat zijn. Deze goederen worden door mensen aan de winkel afgeleverd. Ook worden ze door ons, op afspraak, bij mensen thuis opgehaald. In de winkel worden deze goederen nagekeken en schoongemaakt. Vervolgens worden ze geprijsd en komen ze in de schappen. Iedere dag die we open zijn, komen nieuwe spullen binnen. De goederen in de winkel zijn spullen die in en om het huis zijn gebruikt. Om een paar voorbeelden te noemen, u vindt bij ons een ruime sortering boeken en platen. Er is een afdeling met kleding, er zijn tafels, stoelen, kasten, bedden, zitbanken, diepvriezers, ijskasten enz. Daarnaast is er curiosa te vinden, tekeningen, schilderijen en kunstvoorwerpen. Alle goederen worden verkocht onder algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing terzake van overeenkomsten met 2e.hands een 2.kans gevestigd te Maastricht: 1. 2e.hands een 2.kans is noch aansprakelijk voor (in)directe schade aan de in de kringloopwinkel (hierna ook te noemen: "de winkel") gekochte zaken (hierna ook te noemen: "het gekochte") ten gevolge van het gebruik, vervoer of anderszins van het verkochte, noch aansprakelijk voor (in)directe schade aan andere zaken, personen of dieren tengevolge van het gebruik, vervoer of anderszins van het gekochte. Het is koper dienaangaande verplicht in de winkel het gekochte door de vof op gebruik te (doen) testen, tenzij de vof de koper alsdan van die verplichting ontslaat. 2. Indien het volledige gebruik - electrisch, electronisch, mechanisch of anderszins van het gekochte binnen 14 dagen na aankoop in de winkel onmogelijk blijkt, is 2.hands 2e.kans verplicht dat gekochte - na overlegging door de koper van de betreffende aankoopbon - terug te nemen tegen terugbetaling van de dienaangaande koopsom, een en ander tenzij de onmogelijkheid van bedoeld volledig gebruik aan koper zelve te wijten is. Indien dat gekochte deels wel bruikbaar is, bestaat laatsbedoelde verplichting van vof tot terugneming/terugbetaling niet. 3. Het is koper bekend, dat het gekochte zaken betreft, die eerder door anderen gebruikt zijn en daardoor slijtage en/of beschadigingen kunnen hebben, danwel dientengevolge niet meer volledig functioneren/bruikbaar zijn, dan zoals oorspronkelijk bedoeld. 4. Elke aankoop in de winkel geschiedt tegen gelijktijdige betaling in contanten. 5. Het gekochte kan niet worden geruild tegen andere zaken.
Tel. 00 31 43 3255770
Site Menu
Twiedehands-Twiedekans
Bij 2.hands een 2e.kans verkopen we gebruikte goederen die nog in goede staat zijn. Deze goederen worden door mensen aan de winkel afgeleverd. Ook worden ze door ons, op afspraak, bij mensen thuis opgehaald. In de winkel worden deze goederen nagekeken en schoongemaakt. Vervolgens worden ze geprijsd en komen ze in de schappen. Iedere dag die we open zijn, komen nieuwe spullen binnen. De goederen in de winkel zijn spullen die in en om het huis zijn gebruikt. Om een paar voorbeelden te noemen, u vindt bij ons een ruime sortering boeken en platen. Er is een afdeling met kleding, er zijn tafels, stoelen, kasten, bedden, zitbanken, diepvriezers, ijskasten enz. Daarnaast is er curiosa te vinden, tekeningen, schilderijen en kunstvoorwerpen. Alle goederen worden verkocht onder algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing terzake van overeenkomsten met 2e.hands een 2.kans gevestigd te Maastricht: 1. 2e.hands een 2.kans is noch aansprakelijk voor (in)directe schade aan de in de kringloopwinkel (hierna ook te noemen: "de winkel") gekochte zaken (hierna ook te noemen: "het gekochte") ten gevolge van het gebruik, vervoer of anderszins van het verkochte, noch aansprakelijk voor (in)directe schade aan andere zaken, personen of dieren tengevolge van het gebruik, vervoer of anderszins van het gekochte. Het is koper dienaangaande verplicht in de winkel het gekochte door de vof op gebruik te (doen) testen, tenzij de vof de koper alsdan van die verplichting ontslaat. 2. Indien het volledige gebruik - electrisch, electronisch, mechanisch of anderszins van het gekochte binnen 14 dagen na aankoop in de winkel onmogelijk blijkt, is 2.hands 2e.kans verplicht dat gekochte - na overlegging door de koper van de betreffende aankoopbon - terug te nemen tegen terugbetaling van de dienaangaande koopsom, een en ander tenzij de onmogelijkheid van bedoeld volledig gebruik aan koper zelve te wijten is. Indien dat gekochte deels wel bruikbaar is, bestaat laatsbedoelde verplichting van vof tot terugneming/terugbetaling niet. 3. Het is koper bekend, dat het gekochte zaken betreft, die eerder door anderen gebruikt zijn en daardoor slijtage en/of beschadigingen kunnen hebben, danwel dientengevolge niet meer volledig functioneren/bruikbaar zijn, dan zoals oorspronkelijk bedoeld. 4. Elke aankoop in de winkel geschiedt tegen gelijktijdige betaling in contanten. 5. Het gekochte kan niet worden geruild tegen andere zaken.
Tel. 00 31 43 3255770